168

Test wiedzy dotyczący profilaktyki raka płuca

Niektóre z pytań mogą być wielokrotnego wyboru!

Podaj nam kilka anonimowych informacji o sobie:


- ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza, ekspozycja na radon
- indywidualna historia zachorowania na raka płuca w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np.; rak pęcherza moczowego
- rak płuca w wywiadzie u krewnych I stopnia
- historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba Płuc POChPP lub włóknienie płuc IPF)

1 / 7

Czy wypalanie kilku papierosów dziennie szkodzi?

2 / 7

Czy szerokość palonych papierosów ma wpływ na ich szkodliwość?

3 / 7

Czy palenie bierne jest szkodliwe?

4 / 7

Czy nikotyna uspokaja?

5 / 7

Czy istnieją dodatkowe skutki palenia tytoniu w zależności od płci?

6 / 7

Jakie są wczesne objawy raka płuc?

7 / 7

Palenie tytoniu zwiększa ryzyko zachorowania na:

0%

Skip to content