UWAGA!!!

W CHWILI OBECNEJ ZAKOŃCZYLIŚMY REKRUTACJĘ PACJENTÓW DO PROGRAMU.
ZE WZGLĘDU NA OGROMNE ZAINTERESOWANIE LIMIT UCZESTNIKÓW ZOSTAŁ OSIĄGNIĘTY.

Centrum Onkologii realizuje „Program profilaktyki wczesnego wykrywania i zapobiegania raka płuca dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”.

Całkowita wartość projektu : 4 439 110,40 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 3 773 243,84 zł

Okres realizacji projektu:

od 2020-07-01 do 2023-12-31

Celem programu jest:

  • zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej w programach profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia,
  • poprawa wykrywalności raka płuca poprzez zastosowanie profilaktyki pierwotnej i wtórnej dla mieszkańców województwa kujawska-pomorskiego nieobjętych Ogólnopolskim programem Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) z uwzględnieniem osób w wieku aktywności zawodowej, będących w grupie podwyższonego ryzyka.

Program polega na działalności informacyjno-edukacyjnej, wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących profilaktyki raka płuc, udzieleniu porady antynikotynowej, szkoleniu personelu medycznego, pielęgniarskiego oraz pomocniczego w kierunku wykrywalności raka płuca, wykonywaniu badań  Niskodawkową Tomografią Komputerową NDTK klatki piersiowej, która szybko, bezinwazyjnie i  bezboleśnie wykrywa wczesne zmiany w obrębie płuc, a także utworzeniu Centrum Badań Przesiewowych Raka Płuca.

Program skierowany jest do osób:

  1. w wieku 55-74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem absencji tytoniowej nie dłuższym niż15 lat oraz
  2. w wieku 50-74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem absencji tytoniowej nie dłuższej niż 15 lat, u których stwierdza się jeden z czynników ryzyka:
  • ekspozycja zawodową na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza, ekspozycja na radon
  • indywidualna historia zachorowania na raka płuca w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np.; rak pęcherza moczowego
  • rak płuca w wywiadzie u krewnych I stopnia
  • historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba Płuc POChPP lub włóknienie płuc IPF

Zadzwoń i zgłoś się do programu:


Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka
Ul . dr Izabeli Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
Tel. 52 374 39 20

Centrum Diagnostyczno -Lecznicze we Włocławku
Ul. Królewiecka 2a
87-800 Włocławek
Tel. 54 230 13 46

W celu zagwarantowania udzielenia świadczenia jak największej ilości osób program dopuszcza możliwość refundacji kosztów dojazdu na badanie. Dla osób sprawujących codzienną opiekę nad osobą niesamodzielną przewidziany jest zwrot kosztów opieki pozwalający na wynajęcie opiekuna na czas badania.

Cele projektukobietmężczyznRAZEM
Liczba osób objętych badaniami NDTK w ramach projektu160024004000
Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS186026604520
Liczba osób, które odbyły wizytę kwalifikacyjną i zostały zakwalifikowane do programu pn Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca WWRP za Pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej160024004000
Liczba pracowników ochrony zdrowia, objętych wsparciem w projekcie.6060120
Liczba uczestników Programu, u których przeprowadzono edukację na temat raka płuca w okresie i na terenie realizacji Programu156028404400
Skip to content